Program pomoći u učenju

U suradnji sa Centrom za mlade u Grabriku Slobodna škola i ove godine provodi program Pomoći u učenju. Program je volonterski, a cilj mu je besplatna pomoć učenicima u savladavanju školskog gradiva i osamostaljivanju u radu. Zahvaljujući kolegama volonterima, ove su godine obuhvaćeni sljedeći predmeti: hrvatski jezik, engleski jezik, povijest, geografija, matematika, fizika te gradivo svih predmeta od prvog do četvrtog razreda.