Projekti

Sažeti pregled najznačajnijih aktivnosti i projekata do 2018. godine

• Građanske inicijative i aktivizam: Slobodna škola pruža podršku i koordinira građanske inicijative i udruge zainteresirane za pokretanje slobodnih-demokratskih škola. Uz provođenje akcija vezanih uz osnovnu djelatnost udruge, provela je projekte Udruga aktivnog građanstva u Karlovcu («Mostovi suradnje 2010.») i aktivnog građanstva mladih u Plaškom 2011. «Pokreni se» te 2012. «Budi promjena», projekti aktivnog građanstva za učenike Osnovne škole u Plaškom. 2015.